Izapide Elektronikoak

Kontsulta itzazu baldintza teknikoak online izapideak egiteko.

Ondoren, guztiak bistaratzen dira izapideak egin daitekeen modu online egoitza elektroniko horren bidez:

AFILIACIÓN, ONURADUNAK ETA COTIZACIÓN

 

OSASUN-PRESTAZIOAK

1. Osasun-laguntza estatuaren lurraldean

2. Atzerriko osasun-laguntza

3. Prestazio osagarriak

4. Gizarte- eta osasun-Prestazioak

 

BESTE ZENBAIT PRESTAZIO

1. Ezintasunagatik jasotako prestazioak

2. Familia-prestazioak

3. Beste laguntza batzuk:

 

FONDO BEREZIA

ZERBITZUAK