Trámites Electrónicos

Consulte os requisitos técnicos para realizar os trámites en liña.

A seguir móstranse todos os trámites que pode realizar de forma en liña a través desta sede electrónica:

AFILIACIÓN, BENEFICIARIOS E COTIZACIÓN

 

PRESTACIÓNS SANITARIAS

1. Asistencia Sanitaria no Territorio Nacional

2. Asistencia Sanitaria no Estranxeiro

3. Prestacións complementarias

4. Prestacións sociosanitarias

 

OUTRAS PRESTACIÓNS

1. Prestacións por incapacidade

2. Prestacións familiares

3. Outras axudas:

 

FONDO ESPECIAL

SERVIZOS