Certificados

O Ministerio da Presidencia ofrece a plataforma VALIDEE, a través da cal poderá verificar a validez do certificado da Sede Electrónica da Mutualidade Xeral Xudicial de forma directa e gratuíta.

Segundo establece o artigo 6.1 d) de o Real Decreto 1671/2009, do 6 de novembro de 2009 (PDF, aprox. 436,20 KB), polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, do 22 de xuño (PDF, aprox. 532,58 KB), de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, toda sede electrónica disporá dun sistema de verificación dos certificados da sede, que estará accesible de forma directa e gratuíta.

Os certificados de sede teñen a utilidade de asegurar que as relacións dos cidadáns realízanse a través dunha canle segura e unha oficina pública recoñecida, que non permiten a intrusión malintencionada de terceiros.