Como usar esta sede

Onde estou?

Benvido á Sede electrónica da Mutualidade Xeral Xudicial.

Que é a sede electrónica?

É aquel enderezo electrónico dispoñible para os cidadáns a través de redes de telecomunicacións cuxa titularidade, xestión e administración corresponde a unha Administración Pública, órgano ou entidade administrativa no exercicio das súas competencias (Artigo 10 LAECSP).

A quen está dirixida?

A todos os cidadáns que queiran interactuar coa Mutualidade Xeral Xudicial a través de internet.

Que se inclúe na Sede?

Todas as actuacións, procedementos e servizos que requiran a autenticación da Administración Pública ou dos cidadáns por medios electrónicos no sentido do Artigo 13 do LAECSP, é dicir, mediante DNI electrónico, firma electrónica avanzada ou utilización de claves concertada.

Dispón o cidadán dalgún punto de acceso xeral a todas as Sedes?

O Punto de Acceso Xeral (www.060.es) facilitarase a través da súa sede, o acceso aos servizos electrónicos da AGE e os seus organismos. Se se facilita o acceso a servizos electrónicos doutras administracións haberá que asinar o convenio correspondente.

O directorio de sedes electrónicas da AGE residirá na sede do Punto de Acceso Xeral (https://sede.060.gob.es).